Απομιμήσεις

Απομιμήσεις Ανταλλακτικών

 

 

Τί πρέπει να γνωρίζετε για τις απομιμήσεις ανταλλακτικών

 

Αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλειά σας

Οι απομιμήσεις εμφανίζουν διαφορές στις προδιαγραφές, στα υλικά, στην κατεργασία, στη δομή και στην τήρηση των προβλεπόμενων ανοχών. Επομένως δεν έχουν την πιστότητα και την αντοχή των γνήσιων ανταλλακτικών. Είναι υποδεέστερης ποιότητας και θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του οδηγού, των συνεπιβατών και των πεζών. 


Δεν είναι η πιο οικονομική λύση

Η διάρκεια ζωής των απομιμήσεων είναι κατά κανόνα μικρότερη από αυτή των γνήσιων. Δεν καλύπτονται από εγγύηση και μεσοπρόθεσμα σας επιβαρύνουν περισσότερο, λόγω μεγαλύτερης συχνότητας αλλαγής. Επιπρόσθετα, οι απομιμήσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες σε τμήματα ή υποσυστήματα του αυτοκινήτου σας, δημιουργώντας έτσι πρόσθετα έξοδα.