Εγγύηση Peugeot

εγγύηση Peugeot

 

Εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου PeugeotΤώρα το καινούργιο σας Peugeot συνοδεύεται από:

  • επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης από τα 2 στα 5 έτη, με τους ίδιους όρους και καλύψεις, για όλα τα επιβατικά μοντέλα Peugeot και εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών για όλα τα επαγγελματικά οχήματα
  • εγγύηση βαφής 3 ετών για όλα τα επιβατικά μοντέλα Peugeot και 2 ετών για όλα τα επαγγελματικά οχήματα
  • εγγύηση προστασίας κατά της διάτρησης 12 ετών για όλα τα επιβατικά μοντέλα Peugeot και 5 ετών για όλα τα επαγγελματικά οχήματα.

Επιπλέον, το καινούργιο σας Peugeot καλύπτεται από το Πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας PEUGEOT ASSISTANCE, διάρκειας 2 ετών. 

Παράλληλα, όλοι οι κάτοχοι επιβατικών αυτοκινήτων Peugeot, ηλικίας έως και 18 μηνών, θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την εργοστασιακή εγγύηση του αυτοκινήτου τους, που είναι σε ισχύ, από τα δύο στα πέντε χρόνια.